Hlavní stránka > O výrobě > Údržba japonského meče
Údržba japonského meče

Pro ty, kteří neměli možnost se seznámit s pravidly, jak se chovat k těmto vzácným zbraním, připojuji několik důležitých rad.

Čištění meče

Pokud již nemáte, pořiďte si kvalitní soupravu na čištění mečů. V ní je olej na konzervování čepele, krabička s flanelovým hadříkem pro nanášení oleje na čepel, dva speciální rýžové papíry na stírání nečistot z čepele, dále učiko – prášek na čištění a kladívko na rozebírání meče (vyjmutí kolíčku mekugi).

Vzdejte úctu meči a jeho tvůrci

Než přistoupíte k čištění meče, připravte si vhodný prostor. Ideální místo je na zemi, na koberci, ale uvědomte si, že v dosahu meče v ruce nesmí být žádná překážka, a to ani za vámi. Dobrý je také velký stůl, na kterém nesmí zůstat žádný předmět. Věnujte také pozornost prostoru nad vámi. Pokud je nad stolem svítidlo nebo máte nízký strop, raději zvolte místo na zemi. V každém případě si rozprostřete na ono místo, kde budete meč čistit, čistou, bílou, nejlépe flanelovou látku. Také je vhodné pořídit si malý polštářek potažený buď hedvábím nebo bílým flanelem. To pro případ, že byste potřebovali čepel odložit. Soupravu na čištění si otevřete a dejte si ji po pravé ruce. Teprve nyní si na připravenou podložku položte meč a zaujměte pohodlnou a bezpečnou polohu (sed na patách na zemi, postoj u stolu). Vezměte meč podhmatem do obou rukou a vzdejte mu a jeho tvůrci úctu úklonem. Potom chyťte meč ostřím nahoru, levou rukou poblíž ústí pochvy a palec položte na záštitu, pokud ji má. Pokud je meč v širasaji, držte pochvu podhmatem tak, že hrot směřuje od těla. Pravou rukou uchopte meč za rukojeť. Pokud je meč plně vybaven, tlakem palce levé ruky na cubu uvolněte meč z pochvy. Pokud je meč v širasaji, opřete palec pravé ruky o zápěstí levé ruky nebo o saju a opět uvolněte tlakem palce z pochvy. Nikdy neuvolňujte meč z pochvy tahem celé ruky! Hrozí úraz! Po uvolnění pomalu vytáhněte celou čepel z pochvy a to tak, že čepel má neustále ostří nahoru a pouze hřbet (mune) klouže po pochvě. Nikdy si ji neprohlížejte částečně vysunutou. Boční plochy by se neměli nikdy dotýkat pochvy.

Uvolnění čepele z pochvy tlakem palce Vytažení uvolněné čepele Vždy čepel vytahujte ostřím vzhůru

Pochvu odložte na levou stranu od sebe tak, aby nepřekážela. Vezměte meč do levé ruky a pravou si ze soupravy vemte kladívko. Zahroceným koncem vytlačte kolíček zajišťující rukojeť proti vypadnutí. Musíte se ovšem nejprve přesvědčit, na které straně je kolíček užší a z této strany jej vytlačte.

Polohy rukou při uvolnění mekugi Vytlačení mekugi

Nyní levou rukou pevně stiskněte rukojeť u konce, meč nakloňte hrotem vlevo a tak, aby čepel byla nakloněna na bok, a údery pravé ruky zaťaté do pěsti do zápěstí levé ruky uvolníte čepel z rukojeti. Čepel povyskočí z cuky asi o 2–4 cm a tu uchopte prsty pravé ruky za onen obnažený kousek nakago a vytáhněte z cuky. Přendejte si čepel do levé ruky, čepel držte přímo hrotem vzhůru, aby nevytvářela páku na ruku a neměla tendenci vypadnout z ruky. Pravou rukou sundejte habaki a odložte je k rukojeti, do bezpečného pásma.

Uvolnění čepele z cuky Polohy rukou při uvolňování Stažení habaki

Nyní, když čepel držíte pevně v levé pěsti (nikoli jen prsty), můžete přistoupit k čištění čepele. Určete si, který ze dvou papírů budete používat jako první – na hrubé čištění. S tímto papírem nejprve odstraníte starý olej a případné nečistoty, jedním tahem, od nakago ke kissaki. Nezapomeňte také na mune. Při tomto úkonu držte čepel téměř ve vodorovné poloze, ostřím nahoru. Papír po tomto úkonu otřepejte a uložte jej zpět do krabičky. Nikdy papíry na čištění neodkládejte na podložku!

Otření starého oleje Poloha ruky při stírání čepele

Potom vezměte uzlík s učiko a jemným poklepáním po čepeli naneste po celé ploše čepele, včetně mune. Pozor u mači a kissaki, abyste uzlík neroztrhli. Znovu uchopte první papír na čištění a učiko setřete pokud možno jedním tahem. Pokud se vám to nepovedlo, znovu stírejte po celé délce čepele. Nikdy nezapomeňte na mune. Opět papír otřepejte a uložte zpět. Znova naneste učiko, ale na jeho setření si nyní vezměte druhý papír. Stejným způsobem učiko setřete a oprašte papír. Pokud to bude potřeba ještě jednou nebo dvakrát postup opakujte, ale jen s druhým papírem.

Nanesení učiko Poklepávání učiko po čepeli Setření učiko rýžovým papírem

Nyní si můžete meč prohlížet a studovat jej. Nyní je totiž vidět nejvíce detailů. Způsob prohlížení popíši níže.
Než čepel opět vrátíme do pochvy, musíme ji zakonzervovat. To nejlépe uděláme, když si vezmeme ze soupravy připravený kousek hadříku flanelu, který zvlhčíme olejem. Oleje však nesmí být mnoho. Poznáme to tak, že po nanesení na čepel nesmí olej stékat ani po delší době. Na čepeli musí ulpět jen tenounký souvislý olejový film. Nanášení provádíme tak, že hadřík přiložíme na čepel hned u nakago, přitlačíme palcem a jedním tahem naolejujeme jednu stranu. Pokud je potřeba, zopakujeme to. Nanášíme tak, aby ostří bylo od ruky. Tedy pravou a levou podle toho, o kterou stranu meče jde. Opět nezapomeňte na mune, přičemž při jeho olejování musí být ostří nahoru. Nakonec naolejujeme nakago, ale jen tím, co nám ulpělo na prstech. Celé nakago potřeme zaolejovanými prsty. Nikdy neolejujte nakago hadříkem na konzervování čepele, ani nepoužívejte jiné způsoby!

Kápněte trošku oleje na hadřík Nanesení oleje na čepel

Nyní vezměte habaki a nasaďte ana nakago. Postupujte dále v kompletování meče až na závěr vsuňte meč do pochvy. Opět musí směřovat ostří vzhůru a mune klouzat po pochvě.

Opět nasuňte habaki Čepel zasuňte do rukojeti a pojistěte mekugi

Častým opakováním čištění si zabezpečíte čepel proti korozi. Je potřeba meč očistit při každém prohlížení či jiném používání anebo 4x až 12x do roka, podle uložení.

Jak meč prohlížet?

Pokud prohlížíte pouze soupravu meče, přičemž by se neměla čepel z pochvy vůbec vytahovat, nemusíte čepel konzervovat. Pokud ale máte v úmyslu si prohlédnout i čepel, tak si nejprve prohlédněte celou soupravu a po jejím prohlédnutí přistupte k rozmontování a očištění čepele, podle předchozího návodu. Po očištění mějte neustále na mysli několik zásad:
– Držte čepel pevně a tak, aby vám nemohla vypadnout.
– Zacházejte s mečem tak, jak si zasluhuje – s úctou a s vědomím, že jde o ostrou a tudíž nebezpečnou zbraň.
– Neprohlížejte si meč v nevhodných prostorách (vlhko, prašné prostředí, nedostatek prostoru).
– Při prohlížení nemluvte směrem k čepeli, ani si ji nedávejte tak blízko k ústům či nosu, aby se na ní mohl vysrážet dech.
Prohlížení by mělo probíhat asi takto:
Uchopte meč za nakago a pevně je sevřete v pěsti. Nejprve se na čepel dívejte jako na celek. Napněte ruku a upažte do boku, čepel směřuje přímo hrotem vzhůru. Prohlédněte tvar, délku, zakřivení, nasazení nakago, zúžení čepele atd. Potom si prohlédněte hamon. To uděláte nejlépe tak, že se podíváte téměř rovnoběžně s čepelí do slabšího bodového zdroje světla, přičemž v místnosti by mělo být spíše šero. Musíte si najít vhodný úhel pohledu. Nakonec se prohlíží detaily. To znamená hada, kalicí a kovací známky, kissaki, atd. Většinou je nejlepší dívat se z kratší vzdálenosti, kolmo na čepel a hledat rozmezí světla a stínu, pod různými úhly. Pro toto pozorování je vhodné mít v ruce čistý čisticí papír nebo čisté bílé bavlněné rukavice, nebo např. hedvábnou podložku.
Pokud si s někým meč předáváte, je lepší když čepel ve chvíli předání směřuje hrotem vzhůru a ostřím k sobě a ten který meč podává, by měl držet nakago tak, aby jej druhá osoba mohla pevně uchopit opět za nakago. Nejlépe vždy oběma rukama. V tu chvíli by měli být oba k sobě otočeni čelem. Po předání ten, který čepel předával, ustoupí do bezpečné vzdálenosti.
Po ukončení prohlídky pro jistotu proveďte ještě jednou očištění učikem a pak čepel zakonzervujte olejem, zkompletujte a schovejte do pochvy, jak jsem již napsal výše.

Pavel Řiháček
+420 602 804 119
nipponto@nipponto.cz
Lomský mlýn, 67531 Lomy